ตำแหน่งว่าง

ลักษณะคุณสมบัติ

เพิ่มคำบรรยายของตำแหน่งว่าง

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 นักศึกษาฝึกงาน

ลักษณะคุณสมบัติ

มีปุ่มกดไปที่หน้า google form เพื่อกรอกรายละเอียด เพื่อสามารถเช็คคนที่สมัครมาฝึกงาน และอาจมีแบบทดลองเพื่อพิจารณา


เพิ่มคำบรรยายของกิจกรรม

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป หากคุณสมบัติตรงและมีตำแหน่งในช่วงที่ต้องการฝึกงาน พี่ๆ จะติดต่อกลับไปนะ 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป หากคุณสมบัติตรงและมีตำแหน่งในช่วงที่ต้องการฝึกงาน พี่ๆ จะติดต่อกลับไปนะครับ