เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เอไอแมน จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2560 จัดจำหน่ายอุปกรณ์สตูดิโอครบ วงจร มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้อุปกรณ์สตูดิโอให้กับผู้บริโภค ในประเทศไทย ผ่านช่องทางออนไลน์ มากกว่า 7 Platform

วิสัยทัศน์ (VISION)

เติบโตด้วยก้าวที่มั่นคงและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความสมดุลระหว่างลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือ หุ้น ชุมชน และสิ่งแวดล้อม


พันธกิจ (MISSION)

เรามีเป้าหมายในการเป็นผู้นำธุรกิจ อุปกรณ์สตูดิโอ ที่มีครอบคลุมทั้ด้านสินค้าและบริการอย่างครบวงจร


สินค้าของเรา

บริการของเรา

ลูกค้าของเรา